1950

07-01
Eerste Kroonverkenner met groen-gele koorden: Gilles van Nederveen

19-02
Onderlinge wedstrijden op Ypenburg

28-02
Troep reünie met vele oud-leden, organisatie Kees Nickel

11-03
Reünie voor oud-leden

14/15-04
2e geworden bij onderdistrictwedstrijden op Overvoorde

22-04
Opening Cockpit I als hordehol

23-04
St. Joris met gehele groep in Cockpit II

13-06
Jan Dussel en Gilles van Nederveen vertrekken naar de US Jamboree

15-07
Onze eerste zweefkist Scout overgedragen aan de VWP-stam met Plesman en mw Van Weerden Poelman, Roest van Limburg

28-07
ILSY II op Ypenburg, groep werkt aan programma mede.

29-07/5-08
Zomerkamp Welpen te Nunspeet, “Vossenberg”

1/10-08
Nationaal Luchtverkennerskamp te Ommen, demonstratie met Scout

30-08
Vliegersraad: leiding: Hopman Prent, vaandrig Swart, Commodore (SPL) Gilles v. Nederveen; chef Mecano Han Versluis

02-09
Start met junioren squadron olv van vaandrig Tijburg

09-09
Welpen (4) vliegen over naar junioren

30-09
Luchtvaartavond op Ypenburg van HLC

01-10
Wedstrijd HLC-LV VWP op Ypenburg ter gelegenheid 1e lustrum

07-10
We vieren ons 1e lustrum in Pulchri Studio

18-11
Excursie naar Haagse telefooncentrale

28/30-12
Kaderkamp te Wassenaar