1963

01-01-1963
Eskader: 19 leden, 2 aspirant leden

31-12-1963
Eskader: 17 leden, 1 aspirant lid

Tussenbericht
Bij de jaarwisseling van 1963 en 1964 bevond de groep zich wel in een enorm dieptepunt, zoals wij het gedurende de 18 jaren van zijn bestaan nimmer gekend hebben. Immers op 1 januari 1963 bestond de groep uit een grote horde welpen, eskader met een junior- en senioren afdeling (in 1962 was het junioren afdeling reeds ter ziel gegaan wegens gebrek aan voldoende leiding) en een stam van een man of tien. Door verschillende omstandigheden bestaat de groep nu nog alleen uit een .. het eskader. Wij zijn weer even ver als 18 jaar geleden, bij het begin van de VWP. Toen waren wij ervan overtuigd, dat wij – als groep – een goede toekomst tegemoet gingen. Nu evenwel kunnen wij niet zo optimistisch zijn. Vele moeilijkheden moeten nog overwonnen worden wil de groep weer kunnen bestaan uit minstens drie gezonde onderdelen, die elkaar volledig kunnen aanvullen.