1990

6 jan
Nieuwjaarsmaaltijd

14 jan
Benoemd tot leden stichtingsbestuur: Penningmeester Dirk van Os, Henk
Kronenberg voorzitter.

juli
Zomerkamp Dorneywood Engeland

17 okt
8e Vergadering VRY

21 nov
Tijdelijk sluiting Vliegbasis

1 dec
Sint Nicolaas in Wijkgebouw Buurtschap Oud Rijswijk, Kerkstraat 3

11 dec
9e Vergadering VRY, Henk benoemd tot voorzitter VRIJ

28-30 dec
Winterkamp Arnhem, locatie Konnamper