1993

voorjaar
Verhuizing naar brandweergebouw, clubhuis de Valk

juli
Zomerkamp luchtverkenners en astronauten in Luxemburg, Leiding Arjan, Richard, Raymond, Karol, Gerda, Erik, Erzebeth, Andor, Dennis, Daphne, Mark

sept
District Vlietstreek welpenspel op Ypenburg rond brandweergebouw