1998

voorjaar
Barak voor NLS-gebouw, bovenverdieping in gebruik genomen door Projectbureau Ypenburg
Optie besproken over gebruik van portiers- of directeurswoning.

juli
Zomerkamp verkenners in Duitsland

juli
Zomerkamp Esta’s in Rhenen