Mobiele Flight-Simulator op VWP-reünie

Op zondag 24 september 2023 is de rijdende flight simulator van Daan aanwezig. De omgebouwde Piper PH-SRU tot een simulator-cockpit is een unieke ervaring. De Piper is een tijd opgeslagen in de verkeerstoren op Ypenburg waar Daan hem op 4 dec. 2011 heeft opgehaald. Met hulp oa van een ROC is een onderstel gemaakt en de cockpit ingericht. Zie https://www.facebook.com/PiperPHSRU.

Reünie op zondag 24 sept. ’23

De succesvolle reünie op zondag 12 juni 2022 op Ypenburg gaan we op zondag 24 september 2023 herhalen. Leden en oud-leden van de Van Weerden Poelmangroep zijn van harte uitgenodigd om elkaar weer te ontmoeten op het clubhuis van onze groep, ILSY-plantsoen 9, 2497 GA Den Haag. Tijden zijn: van 13.00 tot 17.00 uur. Download hier de uitnodiging.

Voor de organisatie is het handig als we weten wie er komt. Hieronder staat een link naar het aanmeldformulier. Graag ook invullen als de komst nog niet zeker is of als men verhinderd is.

Link: Aanmeldformulier reünie 24 sept ’23

Informatie zal verder verschijnen op de website https://vanweerdenpoelmanluchtscouts.nl en per nieuwsbrief.

Oud-leden VWP gezocht

Vanaf 1945 zijn lijsten bijgehouden van leden en oud-leden. Die lijsten zijn de bron van onze zoektocht naar oud-leden. De groep mag geen persoonlijke gegevens onnodig bewaren, daarom is het gebruik van die lijsten mijn persoonlijke actie. Alleen kan ik niet iedereen achterhalen. Ik heb de hulp nodig van de oud-leden. Ik verzoek iedereen die nog tijdgenoten kent van Van Weerden Poelmangroep, de namen en contactgegevens door te geven aan mij via het contactadres voor de reünie. Hier kunnen ook vragen aan mij worden gesteld over tijd- of leeftijdsgenoten.

Het doel is om zoveel mogelijk oud-leden te traceren en die uit te nodigen voor de reünie en hen toegang te geven tot de informatie uit archief van Scoutinggroep Van Weerden Poelman.

Mijn doel is om uiteindelijk een verhaal over de luchtverkenners in Nederland te publiceren aan de hand van archief van de VWP en de verhalen en beelden van (oud-)luchtverkenners.

Henk Kronenberg

Films toegevoegd

De smalfilms van Marcel Aldenhuijsen zijn gedigitaliseerd en onder ‘Films van VWP’ geplaatst met de linken naar de Youtube films.

Het zijn de volgende zeven films:

1975 0712 0726 Zomerkamp Senioren Frankrijk

1975 0607 Airshow Le Bourget

1974 0907 0908 Vliegwedstrijden en zeilen

1974 0831 Open Dag vliegbasis Twenthe

1974 0727 0810 Zomerkamp Harderwijk met Engelse groep

1973 0730 0813 Zomerkamp Knaresborough bij Engelse groep

1973 0630 Open Dag vliegbasis Deelen

Website uitgebreid met logboeken en foto’s

Stap voor stap vul ik de website over de historie van de VWP met foto’s, documenten en films. Voor de toegang tot het foto- , filmarchief en documenten ga ik gebruik maken van een paswoord. Vanwege privacy regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen we foto’s en filmbeelden van oud-leden niet zomaar openbaar publiceren. Aanvraag voor toegang tot de ‘besloten’ delen van de website kan bij reunie(at)scoutingvwp.nl. Vermeld bij aanvraag de volledige naam, het e-mailadres en voor de controle of men lid/oud lid is van de VWP de geboortedatum. Het paswoord zal na controle worden toegestuurd.

Foto’s die we al hebben gedigitaliseerd zijn opgenomen in een bestand dat op een NAS staat, waarbij ook de mogelijk is om met gezichtsherkenning personen terug te vinden. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de hulp van de oud-leden om gezichten aan namen te koppelen. Toegangssleutel tot die NAS krijgt men ook als paswoord voor ‘besloten’ delen van de website is aangevraagd.

Henk Kronenberg krijgt lintje

2022-09-06 lokaalonlinenieuws INRIJSWIJK

Afgelopen zaterdag 3 september ontving meneer Kronenberg een koninklijke onderscheiding uit de handen van burgemeester van Zanen voor zijn bijdrage aan vele vrijwilligers activiteiten. Ruim 45 jaar is de heer Kronenberg actief bij Scoutinggroep Van Weerden Poelman. Hij is groepsleider geweest en voorzitter en wordt door het huidige bestuur nog steeds beschouwd als voorbeeld, vraagbaak, vriend en vertrouweling.

Meneer Kronenberg heeft zich bijzonder ingespannen bij de totstandkoming van nieuwe huisvesting toen eind jaren 90 de plannen voor woonwijk Ypenburg bekend werden. Deze inspanningen hebben geleid tot het nieuw clubhuis aan het ILSY-Plantsoen 9 samen met de Stichting Kinderopvang Rijswijk. Hij was initiatiefnemer en sinds 2014 beheerder van Overtuin Ypenburg om zowel de kinderen van de scouting, de kinderopvang én uit de buurt de liefde voor de natuur bij te brengen.

De heer Kronenberg heeft ook diverse vernieuwingen/veranderingen aangebracht in het scoutingspel, waardoor de luchtverkenners een uitdagender spel kregen. Ook heeft hij zich ingezet voor de samenwerking tussen de luchtscoutinggroepen onderling, organiseerde hij overleggen waar programma-ideeën werden uitgewisseld en verschillende luchtscouting-technieken werden overgedragen. Nadat er vanuit de nieuwe woonwijk meer aanwas kwam, heeft hij een programma opgesteld voor de landscouts, zodat de basis breder werd en er voor ieder plaats is.
Hij is medeoprichter van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (2001) en actief bestuurslid als penningmeester en voorzitter. De Historische Vereniging probeert via diverse media de rijke geschiedenis van Ypenburg (5000 jaar) onder de aandacht te brengen. Ook is hij jaarlijks betrokken bij de herdenking van de Slag om Ypenburg op 10 mei.

Hij was van 2012 tot 2020 namens de HVBY lid van de Adviescommissie voor een nieuw kunstwerk in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Zijn historische kennis van Ypenburg is van onschatbare waarde geweest bij de keuze voor een locatie en kunstwerk. Op 4 oktober 2020 werden de Ling Zhi Helicopters van kunstenaar Hung Yong Ping onthuld.
Vanaf het begin van de nieuwe woonwijk Ypenburg was de heer Kronenberg betrokken bij de sociale verbondenheid binnen de diverse wijken. Dat blijkt ook uit zijn inzet voor de Stichting ILSY: initiatieven van bewoners worden gefaciliteerd door de Stichting, waarvan hij penningmeester is.

Hij zet zich in voor de Senioren Soos, fungeert als vraagbaak bij digitale problemen met telefoons of tablets, trekt er met de Minibios op uit, is betrokken bij de Seniorendag en het kerstdiner en verricht waar ook nodig, hand- en spandiensten. Daarnaast is hij ook betrokken geweest bij de restauratie van het oude luchtvaartgebouw en is hij aanspreekpunt voor de diverse bedrijven die hier gehuisvest zijn.

Cees de Hoog overleden

Een week na de VWP-reünie is Cees getroffen door een tia, waar ondanks ziekenhuisopnames hij uiteindelijk op vrijdag 8 juli aan is overleden.

Cees de Hoog is in het voorjaar van 1972 bij de groep gekomen. In september 1972 heeft hij samen met Hans Regeer het junioren-eskader weer opgericht. In februari 1976 heeft hij afscheid genomen. In zijn jaren bij de VWP heeft hij veel betekend voor de VWP. Hij heeft Henk Kronenberg in 1974 overgehaald om met hem samen de junioren te draaien. En daar is betreffende persoon hem nog steeds denkbaar voor.

De Vliegende Verkenner hergebruikt

Na de reünie op zondag 12 juni 2022 willen we de oud-leden op de hoogte blijven houden van activiteiten voor oud-leden, de onderlinge contacten te vergroten en beelden en verhalen actualiseren die we regelmatig op de website plaatsen. De Vliegende Verkenner, die in 1945 als maandblad is verschenen gaan wij onregelmatig hergebruiken.
Aanmelden voor nieuwsbrief onderaan  pagina Nieuws voor oud-leden

Voor de reünie zijn we opzoek gegaan naar contactgegevens van ruim 1.000 oud-leden. Met speurwerk op internet hebben we een aantal kunnen achterhalen. De uitdaging is om met meer oud-leden weer contact te hebben. Ik beheer de oud-ledenlijst en kan op verzoek hier gegevens uit verstrekken.
Ik ben al enige tijd bezig om de historie van de VWP-groep beschikbaar te maken voor leden en oud-leden. Het zou aardig zijn als we daarvoor ook herinneringen en verhalen, foto’s en films van oud-leden kunnen gebruiken. Wie nog materiaal, herinneringen en anekdotes voor ons heeft kan zich tot mij wenden. Van Peter van der Kruk ontvingen we al zijn VWP-archief. Arjan de Jong stelde zijn logboeken beschikbaar om te scannen en Peter Paul Crans kwam met een logboek over de Wereld Jamboree 1995. Marcel Aldenhuijsen kwam met een tas met oude films van zomerkampen. Het is mooi als we materiaal uit het VWP-archief kunnen combineren met materiaal wat iemand beschikbaar stelt. Zo konden wij het survivalverslag uit 1975, dat  Peter Cool samen met Peter Frankena maakte van een survivaltocht per boot over de Regge bij Ommen, koppelen aan filmbeelden van die tocht. Ze staan beiden op de website https://vanweerdenpoelmanluchtscouts.nl onder logboeken en films van VWP.

Henk Kronenberg, henk@scoutingvwp.nl
Redactie De Vliegende Verkenner: reunie@scoutingvwp.nl

Groet uit de Vogezen – ZK 1976

Het weekend na de reünie is Dirk van Os voor een vakantie vertrokken naar de Vogezen. Hij berichtte met een fotootje van het kampterrein bij Retournemer in het dal van de Vologne. Hij zocht de kampeerplaats van het zomerkamp 1976 en heeft die ook gevonden. We hebben slechts enkel foto’s gevonden van het kamp, wel van de pech met het busje van Baas en foto’s van Parijs. Wie heeft meer foto’s?

Groeten uit Grange Sur Vologne, vlakbij Gerarmere. Het is hier heel mooi en ook het weer werkt mee. Ik ben op het kampterrein van het VWP zomerkamp 1974 geweest. Heel bijzonder dat er dan weer herinneringen boven komen. (DvOs)
Zie ook de Kampen tijdlijn voor meer foto’s.