1964

Jan.
Artikel in de Verkenner over “Paul die een straaljager kreeg”. Verhaal over Paul Hooykaas en de N-281 Hunter.

Jan./feb.
Koud winterweer, desondanks wel bijeenkomsten op Ypenburg

Mrt.
Hans Schweinsberg vliegt met eigen ontwerp Sheila meerdere brevetten.

12/15-04
Paaskamp te Laren (nh)

20-04
Gen. den Toom komt Hans Schweinsberg feliciteren met het behalen van de AB, BB en CB-brevetten met zijn Sheila e.o A-1. Hij is daarmee de eerste in Nederland aan wie CB brevet voor een A-1 is uitgereikt

23-04
St Jorisdag

28-04
Oefenvliegwedstrijd op de Westerheide bij Laren,

04-05
Oubaas Buitendijk, districtscommissaris van Den Haag komt op Ypenburg op bezoek om skipper Swart de Jacobsstaf te overhandigen, Den Toom en Oubaas van Baaren zijn ook aanwezig. Oubaas krijgt wegens 50 jaar padvinderij dienen een sigarettenkoker met inscriptie aangeboden.

25/26-05
Kaderkampje op Raaphorst

1/2/3-06
Kamp en wedstrijd KNVvL op de Waterberg bij Arnhem, Cenny Breeman, wint KNVvL beker A2 junioren

22/23-06
Oefenkampje op de Raaphorst
Waardebonnen voor brevetten:
Brevet A f 1,-
Brevet B f 1,75
Brevet C f 3,50
Brevet AB f 1,25
Brevet BB f 2,00
Brevet CB f 4,00
Brevet I is aardig voor Wing

06-07
Luchtverkenner uit Delft opgenomen, ook de spullen van de “John Mann” groep uit Delft opgeruimd.

20-07
Portieken schoongemaakt (f 70,– verdient voor zomerkamp)

3/17-08
Zomerkamp, per trein (fiets mee) naar Assinghausen in Hock-Sauerland 12 van de 16 ledeneskader gaan mee, leiding Skipper Swart, Vas en Peelen, chef-piloot Hans Schweinsberg. Veel regen en weinig zon.

07/08-09
Nat kampioenschap KNVvL Vrije vlucht op Rozendaalse Heide een deel gaat olv skippers Vas en Peelen op 07-09 en kampeert de anderen olv skipper Hagendoorn en Swart komen 08-09, C. Breman vliegt B-brevet, Skipper Peelen vliegt A-brevet (A-2 kist vliegt weg)

28-09
Diefstal van metertjes uit Hunter op heterdaad betrapt.

05-10
Oubaas van Baaren meldt in groepscommissie dat hij wil stoppen. Skipper de Jong zal als groepsleider worden gevraagd.

12-10
Vader en zoon avond

19-10
Groot spel in district bij Overvoorde

26-10
Marechaussee op bezoek ivm onderzoek diefstal metertjes Hunter.
Zwemwedstrijd in de Regentes, 4 winnaars van de VWP

02-11
Paul Tupker, motormodelvlieger houdt presentatie

16-11
Nat. zwemwedstrijden, drie deelnemers van VWP namens Den Haag

19-11
Bericht dat Den Toom staatssecretaris van Defensie zal worden

30-11
Viering 18-jarige bestaan, filmmiddag in Cockpit III

28-12
Verhuizing van Paterswoldestraat naar Het Kleine Loo

30-12
Excursie naar Schiphol

1963

01-01-1963
Eskader: 19 leden, 2 aspirant leden

31-12-1963
Eskader: 17 leden, 1 aspirant lid

Tussenbericht
Bij de jaarwisseling van 1963 en 1964 bevond de groep zich wel in een enorm dieptepunt, zoals wij het gedurende de 18 jaren van zijn bestaan nimmer gekend hebben. Immers op 1 januari 1963 bestond de groep uit een grote horde welpen, eskader met een junior- en senioren afdeling (in 1962 was het junioren afdeling reeds ter ziel gegaan wegens gebrek aan voldoende leiding) en een stam van een man of tien. Door verschillende omstandigheden bestaat de groep nu nog alleen uit een .. het eskader. Wij zijn weer even ver als 18 jaar geleden, bij het begin van de VWP. Toen waren wij ervan overtuigd, dat wij – als groep – een goede toekomst tegemoet gingen. Nu evenwel kunnen wij niet zo optimistisch zijn. Vele moeilijkheden moeten nog overwonnen worden wil de groep weer kunnen bestaan uit minstens drie gezonde onderdelen, die elkaar volledig kunnen aanvullen.

1962

Jan.
Leden: 12 luchtverkenners, 15 luchtvaarders, 4 stamleden, 6 man leiding: N.G. Vas; J.W. de Jong; J.P. van der Pas; B.H.A. Planken; J.F. Swart; J.H. Tomson

03-01
Excursie aan vliegveld Ypenburg

30-01
Luchtverkenner H. Meyer miv 1-2 geschorst wegens oprapen en meenemen van munitie op Waalsdorpervlakte (keert later weer terug)

Mrt.
Vliegen op Waalsdorpervlakte en uitreikingen brevetten en insignes

07-04
Duinenmars, luchtvaarders 15 km

14-04
Bijeenkomst op Ypenburg met Generaal Den Toom. Aanwezig stam, luchtvaarders en luchtverkenners, oubaas van Baaren, skipper Prent, Ben Planken, skipper de Jong, skipper Vas en skipper Swart.
Mededeling door Den Toom inzake toekomst van de groep:
alle viertienjarige kunnen gaan zweven op Ypenburg mits zij in het bezit zijn van : een goed schoolrapport, verkenner 2e klas zijn wingdrager zijn en in het bezit zijn van brevet A zweven;
dat de mogelijkheid onderzocht zal worden of naast de F7 een Hunter trainer voor groepsonderricht geplaatst kan worden.

23-04
St Joris kampvuur op Waalsdorpervlakte

27/30-04
Nationaal Luchtverkennerskamp te Nijmegen. Met airshow, vliegwedstrijden en defilé door Nijmegen. 1e prijs ging naar Loreto-groep te Nijmegen voor de beste algemene indruk.

20-05
Vliegen op Ypenburg. Een gunstige regeling laat luchtvaartclubs toe om bij gunstig weer op Ypenburg met modellen te vliegen

03-06
Luchtverkenners Vliegwedstrijden op Westerheide Laren nh

9/11-06
Pinksterkamp Raaphorst

7/8-07
Oefenkampje op Raaphorst in pionieren olv oubaas van Wieringen

28-07/11-08
Zomerkamp Luchtvaarders via Uden (vliegbasis Volkel, rondleiding door Sergeant majoor A.C. Hoogendam (oud-lid VWP) naar Chanxhe (aan de Ourthe) bemanningen Blériot en Douglas

08-09
Vorming 3e bemanning wegens overkomst luchtverkenners van Cockit III naar Ypenburg

09-09
LB-vliegen op Waalsdorpervlakte Hans Schweinsberg en Hans vd Velde

15-09
Vorming nieuw eskader

22-09
Bijeenkomst loopt inde soep ivm FALLEX, militaire oefening op Ypenburg. De Hawker Hunter N-281 ontvangen, door bemiddeling van Den Toom

29-09
Vliegen op Waalsdorpervlakte

14-10
Onderlinge vliegwedstrijden op Waalsdorpervlakte

Okt.
Luchtverkenners in Cockpit III bouwen olv B.Planken en instructie olv Sk de Jong; luchtvaarders op Ypenburg bouwen olv vd Pas, instructie EHBO olv Bontekoning en kaart en kompas olv Sk de Jong en herkenning olv Sk Peelen

01-11
Luchtvaarder excursie naar vliegveld Valkenburg olv skipper Peelen

10-11
Oud-leden reünie in Cockpit III

17-11
Bezoek van Skipper Hagedoorn, met verlof in Den Haag, vertelt over herkenning en zijn KLD tijd

24-11
Normale bijeenkomst (geen viering verjaardag troep)

01-12
Bezoek van Joop Twilt van de Verkenner (zie jan. 1963)

08-12
Geen bijeenkomst ivm begrafenis Prinses Wilhelmina, Ypenburg was parkeerplaats voor Delft

09-12
Filmzondagmiddag met Gouden ILSY en andere films

15-12
Geen bijeenkomst op Ypenburg, wegens mil. oefening

27-12
Jaarsluiting in Cockpit III, maaltijd met kaarslicht. Door felle koude werd er niet overnacht in troephuis Nieboerweg, omdat daar de waterleiding zou bevriezen.

1961

Jan.
Leden: chef-piloot Rudo Peelen, bemanning Zwaluwen 5 leden, bemanning Albatros 5 leden, bemanning Uiver 5 leden. In totaal 16 leden.

14-01
Gemeenschappelijk spel met horde vanuit Cockpit III

11-02
Delftse luchtverkenners van de John Mann groep draaien mee

31-03/4-04
Paaskamp via de “Ameland” op de nieuwe Meer, naar Laren. Gekampeerd op het terrein van de heer Dudok van Heel. Aldaar ontmoeting met luchtverkenners van de Pr. Bernhardgroep uit Amsterdam. Kamp in Laren verregent.

22-04
St Joris, bijeenkomst op Binnenhof, ’s avonds kampvuur op Waalsdorper
vlakte met Gen majoor Den Toom, met vrouw en dochter.

29-04
De Delftse luchtverkennersgroep John Mann, die gastvrijheid genoot bij VWP, gaat weer zelfstandig verder. Splitsing in eskader tussen luchtverkenners (11-13) olv sk Vas en sk Haagendoorn basis Cockpit III (6 leden) en de luchtvaarders (14-17) olv sk Swart en sk van Zwienen, basis F7 Ypenburg ( 9 leden).

20/22-05
Luchtvaart Pinksterkamp, overnacht op de Ameland van zeeverkennersgroep uit Amsterdam

10/11-06
Weekend op Raaphorst voor luchtvaarders, pionieren

22-07/05-08
Zomerkamp via Nispen naar Dinant, met 3 luchtverk. en 5 luchtvaarders, olv sk Swart, sk Vas (6 dagen) en sk V. Zwienen vanaf 29-07

vanaf sept
vanaf sept Onderleiding van oud-leden wordt bouwprogramma opgezet: JP vd Pas voor de luchtvaarders en B. Planken voor de luchtverkenners

16/17-09
Oud-leden reünie op Raaphorst

02-12
Sinterklaasviering in de F-7, ontmoeting van 2 Sinterklazen (de Jong en Planken)

28-12
Vliegtocht over Nederland vanaf Ypenburg met Troopship C-11 van de KLu

28/29-12
Jaarafsluiting in Herco voor luchtvaarders. oud-leden hebben een spel gemaakt. Jack Tomson gaat over naar leiding luchtverkenners

1960

14-01
Groepsmaaltijd in Cockpit III, Nasi-goreng

02-04
Bekers uitreiking; Skipper Prentbeker, VWP-trofee, L.B.-Bokaal

19/22-04
Paaskampje te Laren

30-04
Rudo Peelen vertegenwoordigt VWP bij defilé Soestdijk

02-05
Bob Mulder A-brevet met LB-racer

08-05
Swissair wedstrijden voor luchtverkenners op Crailose heide bij Laren nh

26-05
Districtwedstrijden KNVvL op Westerheide bij Laren ; 1e prijs junioren Rudo Peelen; 2e prijs junioren Hans Kiers.

04/08-07
Pinksterkamp bij Doorn, samen met Utrechtse LV (VKJB)

18/19-06
Kaderkamp op Raaphorst, pionierprogramma

23/30-07
Nat. LV kamp te Austerlitz, met opening door Pr Bernhard en excursie naar vliegbasis Soesterberg en vliegwedstrijden op Leusderheide (afgebroken wegens tankoefeningen)

30-07/6-08
Zomerkamp op de “Ameland”. Zwemen, zeilen excursies nr Schiphol en Nat. Luchtvaartmuseum en rondvlucht vanaf Schiphol met DC-8

04-09
Nat kampioenschappen KNVvL op Rozendaalse heide te Velp

02-10
Residentiebeker wedstrijd op Ypenburg, resultaat nihil

29-10
Uitvoering Larigheid in “de haard” tgv 15 jarig bestaan VWP

28/29-11
Horde en luchtverkenners doen mee met 5xD show ter gelegenheid 50 jaar NPV in het Gebouw K en W

29/30-12
Jaarafsluiting van het eskader op Herco met maaltijd en een spannend verhaal door A. van Zwienen.

1959

Jan.
Enige leden van de groep gaan eerste week jan. weer op wintersport naar Winterberg

Voorjaar
Op vliegveld Ypenburg krijgt eskader eigen basis. Onder leiding van de heer Van Veen van BABOV is een keet geplaatst naast hangar 7: naam F7. De locatie was in eerste instantie te dicht bij de honden van de LB, die hadden last van de verkenners. De locatie van de barak is toen wat verschoven. Basiscommandant is kol. Slager.
Voorjaar Horde krijgt onderkomen in Paterswoldestaat 2/ hoek Leyweg, Cockpit 3.

Aug.
Zomerkamp was een trektocht door Noord-Brabant, Limberg, Ardennen, Kempen en weer Noord-Brabant.

Sept.
Weer met de stam begonnen, olv Skipper de Jong en 7 VT gasten

24-11
Uitvoering van Larigheid vanwege 14-jarig bestaan, na afloop dansen met medewerking van Peter Schilperoort

22-12
Groepskerstviering olv Akela Frederiks

30-12
Met busje en enige kaderleden naar Brussel om lichtjes te bekijken

1958

Jan.
Enige leden van de groep gaan eerste week jan. weer op wintersport naar Winterberg

Voorjaar
Op vliegveld Ypenburg krijgt eskader eigen basis. Onder leiding van de heer Van Veen van BABOV is een keet geplaatst naast hangar 7: naam F7. De locatie was in eerste instantie te dicht bij de honden van de LB, die hadden last van de verkenners. De locatie van de barak is toen wat verschoven. Basiscommandant is kol. Slager.
Voorjaar Horde krijgt onderkomen in Paterswoldestaat 2/ hoek Leyweg, Cockpit 3.

Aug.
Zomerkamp was een trektocht door Noord-Brabant, Limberg, Ardennen, Kempen en weer Noord-Brabant.

Sept.
Weer met de stam begonnen, olv Skipper de Jong en 7 VT gasten

24-11
Uitvoering van Larigheid vanwege 14-jarig bestaan, na afloop dansen met medewerking van Peter Schilperoort

22-12
Groepskerstviering olv Akela Frederiks

30-12
Met busje en enige kaderleden naar Brussel om lichtjes te bekijken

1957

12-01
Herkeningswedstrijd in Doornstraat

23-02
Vader en Zoon avond in districtszaal

09-03
Officiële oprichting Delftse Luchtverkenners in boerderij Hertenhorst van Brasserskade te Delft, gelijk een spel met Delftse luchtverkenners.

30-03
Excursie naar Schiphol

06-04
Bemanningswedstrijden

13-04
Nieuwe beschermheer van de groep Commodore Den Toom komt kennismaken, in zijn toespraak zegt hij: “Omdat jullie padvinders zijn, maar nog meer omdat jullie luchtverkenners zijn, hebben jullie mijn volle belangstelling, want alles wat met Luchtvaart te maken heeft, heeft mijn interesse”.

23-04
St Jorisdag

25-04
Defilé voor gemeente ‘s-Gravenhage van alle Haagse Padvinders ivm Jamboree Rodeo

24/26-04
Paaskamp op Groenendaal

27-04
Jamboree Rodeo

29/30-05
Districtwedstrijden op Raaphorst

30-05
Districtwedstrijden KNVvL op Crailose heide, H. Fokker en Aart de Wolff mogen naar Nat kampioenschappen

7/10-06
Voorbereidingen en de 6e ILSY
Aug.
Zomerkamp te Borgesberge

7/8-09
Kaderkamp, besproken zijn bouwprogramma; instelling Flight A voor boven 14 jaar en Flight B voor onder de 14 jaar; werkschema’s van het eskader.

11-11
Gen. Maj. Zielstra geeft per brief de VWP toestemming zich op Ypenburg te vestigen.

30-11
Afscheid Akela van Dijk, bonte middag van de welpen

1956

04-01
Excursie naar Schiphol bezichtiging van DC-6A

08-01
Hans Fokker haalt zijn A-brevet

14-01
Hans Hak haalt zijn I-Brevet

Febr.
Oprichting van Vliegende Verkenner en nieuw troephuis in gymzaal Doornstraat 170

01-03
Commodore W. Den Toom wordt commandant luchtvaartopleidingen te Arnhem.

03-03
Begin bemanningswedstrijden

18-03
P. Kreekelenburg haalt zijn A-brevet

25-03
P. Kreekelenburg haalt zijn B-brevet

01-04
VWP-Ralley, fietstocht in kader bemanningswedstrijden

02-04
KNVvL wedstrijden op Crailose Heide; H. Fokker 1e prijs junioren; P. Kreekelenburg 2e prijs senioren; teven H. Fokker B-brevet

4/7-04
Paaskamp in Laren met hagel en sneeuwbuien

15-04
Duinenmars

21-04
Onder districtswedstrijden de NPV

23-04
St Jorisdag

28-04
Herkenningswedstrijd

Mei
Skipper van Dijk verlaat de groep ivm drukke werkzaamheden verbonden aan het ADC. Oubaas J.C. van Baaren wordt nieuwe groepsleider.

10-05
2e deel selectiewedstrijden KNVvL, 2 man geplaatst voor Nat. Kampioenschappen

19/20/21-05
Pinksterkamp op Groenendaal

07-06
Gabrie Faber haalt BB-brevet

24-06
Nat. Kampioenschappen op Rozendaalse Heide, Hans Fokker op 31e plaats

30-06
Groep werkt mee aan circus Hadipa van de NPV Den Haag

07/08-07
Trainingskampje op Groenendaal

21-07
Bezoek van maj. Houwing van Corps Luchtwachtdienst

04/17-08
Zomerkamp

22-08
Bezoek aan Vliegbasis Ypenburg

08-09
Defilé voor Oubaas Buitendijk

30-09
Residentie-cup wedstrijd, resultaat 9e plaats

06-10
Bezoek van Majoor Houwing, en een sergeant van de afd. Modelbouw Sk. W. Prent en J.C. van Baren en W. Prent, herkenningswedstrijd en een wedstrijd in het verkopen van een vliegtuig (van te voren instructies gekregen)

27-10
Nat. Kampioenschappen Herkenning, deelname door H. Fokker, R. van Nederveen en J. Hagedoorn

01-11
Excursie naar Vliegveld Zestienhoven

02/03-11
Trainingskampje voor kader te Wassenaar

03-11
Ontknoping drama raketstart te Kijkduin, overname 2 welpen

17-11
Spel van Luchtverkenners en zeeverkenners op Duinrell

28-11
11-jarig bestaan gevierd in Districtszaaltje

08-12
Herkenningswedstrijd

27/28-12
Jaarafsluiting op Herco

27-12
Oprichting Delftse Luchtverkennersgroep

1955

22-01
Duinenmars

08-04
Avondspel op Duinrell

09-04
Excursie naar Helihaven in Rotterdam

12/15-04
Heitjes actie

13-04
Prent heeft een onderhoud gehad met overste Raukens, toekomstig commandant
vliegbasis Ypenburg, over huisvesting op Ypenburg. De overste denkt dat er een mogelijkheid is om een barak te plaatsen.

16-04
Weekend op Wassenaar, sluiting bemanningswedstrijden

23-04
St. Joris dag, kampvuur op Waalsdorpervlakte

07-05
Onder-districtwedstrijden op Oostduin

29/30-05
ILSY op Ypenburg, kampje op Ypenburg

30-07/6-08
Nat. Luchtverkennerskamp te Ommen “De Prop”, werden 1e bij vliegwedstrijden in alle categorieën. Excursie naar vliegveld Twente

06/12-08
Kamp te Duitsland te Harsbergen

03-09
Skipper Prent verlaat de troep ivm drukke werkzaamheden als wnd. HKC-L.V. Junioren en senioren samengevoegd. Vertrek uit Alexanderkazerne

28-10
10-jarig bestaan, afscheid van W. Prent, hij wordt ere-leider van de Van Weerden Poelmangroep

01-11
Vliegbasis Ypenburg geopend, kol. W. den Toom is basiscommandant Ypenburg

26-11
10-jarig bestaan in eigen kring in Districtszaaltje nieuwe groepsleider is Skipper van Dijk

29/30-12
Oud en nieuwjaarviering op HERCO